Aktiviraj pristupačnost

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 18 – područja ugostiteljsko-turističke namjene Njivice (T1-2 /T1-21, T1-2-2, T1-2-3/ i T3-2)

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Općina Omišalj, Upravni odjel kao Nositelj izrade daje
 
 
O B A V I J E S T 
O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 18 – PODRUČJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE NJIVICE
 (T1-2 /T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ I T3-2) 
                                                                                             
 
Općinsko vijeće Općine Omišalj donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 18 – područja ugostiteljsko-turističke namjene Njivice (T1-2 /T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ i T3-2) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21).   
 
O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.
 
Detaljne informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja UPU 18 – područja ugostiteljsko-turističke namjene Njivice (T1-2 /T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ i T3-2) mogu se dobiti u  Upravnom odjelu Općine Omišalj, Odsjeku za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje, Prikešte 13, 51513 Omišalj ili na telefon 051/661-970. 
 
 
KLASA: 350-01/20-01/10
URBROJ: 2142-06-21-01-5

Omišalj, 16. travnja 2021. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije