Aktiviraj pristupačnost

Odgoj i obrazovanje

Predškolski odgoj

Temeljem sporazuma otočnih općina i Grada Krka, na otoku Krku djeluje jedna predškolska ustanova (za svih sedam lokalnih samouprava). Naziv ustanove je Dječji vrtić Katarina Frankopan, a sjedište ustanove je u Krku. Osnivač ustanove je Grad Krk, a njome upravlja Upravno vijeće u koje svoje predstavnike delegiraju krčke jedinice lokalne samouprave.

U općini Omišalj djeluju dva dječja vrtića i to:
- Područni vrtić u Omišlju (Baječ 19c) 
- Područni vrtić u Njivicama (Stražbica 5).

 

DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN - KRK


Ravnateljica: Irena Žic-Orlić
Adresa: Smokvik 7, 51500 Krk
Matični broj: 3033384
Telefon - centrala: 667 141
Telefon - računovodstvo: 667 145
Telefon - tajnica: 667 141
Fax: 222 887
E-mail: dvfk-krk@ri.t-com.hr

 

PODRUČNI VRTIĆ OMIŠALJ
Voditeljica: Katica Jakovčić

Adresa: Baječ 19c, 51513 Omišalj
Telefon: 450 235

Radno vrijeme: 6:30 - 16:30

 

PODRUČNI VRTIĆ NJIVICE

Voditeljica: Ksenija Sobotinčić
Adresa: Stražbica 5, 51512 Njivice
Telefon: 846 124

Radno vrijeme: 6:30 - 16:30

Osnovnoškolsko obrazovanje

Prva javna škola otvorena je 1840. godine. Bila je to škola za mušku djecu, a 1850. godine započela je nastava i za žensku djecu. Nastava se održavala na hrvatskom jeziku u kući ljekarnika Albaneža na Smitiru. Učitelji su u to doba bili uglavnom mjesni svećenici. Godine 1885. sagrađena je nova školska zgrada državne škole, a prvi učitelj je bio Nikola Jedrlinić Pavačić. Za vrijeme prve talijanske okupacije (1920. godine), uz hrvatski se, u osnovnoj školi morao učiti i talijanski jezik, dok je za druge okupacije (1941.-1943. godine) nastava bila isključivo na talijanskom jeziku. Nakon II. svjetskog rata, školske godine 1957./1958. otvorena je osmogodišnja škola s mješovitim odjeljenjima.
Godine 1961. zbog pomanjkanja djece viši su razredi preseljeni u Bogoviće pa u Omišlju djeluje osnovna škola samo s prva četiri razreda.

Osnovna škola u Njivicama je nekad bila smještena u današnjoj zgradi pošte.

Industrijalizacijom i doseljavanjem stanovnika ponovno se stvaraju uvjeti za osmogodišnje osnovnoškolsko obrazovanje (šk.god. 1980./1981.), najprije u neadekvatnim uvjetima stare škole (danas zgrade Općine), a od 1987. u suvremenoj novosagrađenoj školi kojoj je deset godina kasnije, 1997. godine, pridodana i velika sportska dvorana.

Osnovna škola djelovala je kao područno odjeljenje u sklopu jedinstvene osnovnoškolske ustanove za otok Krk, OŠ Fran Krsto Frankopan sa sjedištem u Krku.

24. lipnja 2015. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o podjeli Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan" Krk, koja je stupila na snagu danom donošenja Rješenja o ocjeni sukladnosti navedene Odluke sa Zakonom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 3. srpnja 2015. godine. MInistarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Rješenje o ispunjavanju uvjeta propisanih za početak rada 26. kolovoza 2015. godine.

4. rujna 2015. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci osnovana je Osnovna škola Omišalj (Baječ 8, Omišalj) s Područnom školom Dobrinj.

 

OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ
Ravnatelj: Žarko Žarković
Adresa: Baječ 8, 51513 Omišalj
Telefon: 842 078

E-mail: ured@os-omisalj.skole.hr

 

Srednjoškolsko obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje učenici iz Omišlja i Njivica stječu u Rijeci ili u Krku, u jedinoj otočnoj srednjoškolskoj ustanovi Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka. Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir nastavlja bogatu tradiciju srednjeg školstva na otoku Krku koje je započelo davne 1921. godine kada je otvorena Mala realna gimnazija.

Tijekom godina škola se transformirala prema potrebama i mogućnostima, a danas objedinjuje opću gimnaziju, hotelijersko-turističku školu, ekonomsku školu, trogodišnju ugostiteljsku školu i strojarska zanimanja. 

Općina Omišalj u sklopu svojih mogućnosti zajedno s ostalim otočnim jedinicama lokalne samouprave pruža potporu Srednjoj školi za učeničke programe, nužne zahvate pri uređenju ili nabavi opreme.

Učenici svih razreda srednje škole mogu se natjecati za učeničku stipendiju Općine Omišalj, a jedini kriterij za dodjelu stipendija je školski uspjeh.

 

SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR - Krk
Adresa: Vinogradska 3, 51500 Krk
Telefon: 221 400
Faks: 867 320
E-mail: srednja-skola-krk@ri.t-com.hr

Visokoškolsko obrazovanje

Na otoku Krku ne postoji visokoškolska ustanova pa većina studenata studira u Rijeci ili Zagrebu, ali i na drugim sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Svi studenti se mogu natjecati za studentsku stipendiju Općine Omišalj, a jedini kriterij za dodjelu je uspjeh na studiju. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije