Aktiviraj pristupačnost

Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Njivice

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Općina Omišalj, Upravni odjel kao Nositelj izrade daje
 
 
O B A V I J E S T 
O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
UPU 2 –NJIVICE
                                                                                             
 
Općinsko vijeće Općine Omišalj donijelo je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Njivice („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/21).  
 
O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.
 
Detaljne informacije o tijeku izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Njivice mogu se dobiti u  Upravnom odjelu Općine Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj ili na telefon 051/661-970. 
 
 
KLASA: 350-02/21-01/1
URBROJ: 2142-06-21-01-5

Omišalj, 04. lipnja 2021. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije