Aktiviraj pristupačnost

Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Njivice

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Općina Omišalj, Upravni odjel kao Nositelj izrade daje Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Njivice („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/21).    
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije