Aktiviraj pristupačnost

Upisi u vrtić

Zbog većih tehničkih poteškoća uslijed prijava za upis djeteta u vrtić putem sustava e-Upisi te zbog činjenice da Vrtiću još uvijek nisu dostupni podaci koliko je prijava izvršeno i jesu li sve uspješno kreirane, Vrtić će ponoviti proceduru zaprimanja upisne dokumentacije.
 
Sve prijave za upis će se u periodu od 14. do 25. lipnja 2021. godine dostavljati putem pošte na adresu matičnog vrtića u Krku: Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Smokvik 7, 51500 Krk.
 
Molimo roditelje da podnesu prijavu za upis djeteta bez obzira jesu li već uspješno predali prijavu putem sustava e-upisi.

Detaljnije informacije o Upisima za pedagošku godinu 2021./2022. nalaze se na: www.dvkf-krk.hr

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije