Aktiviraj pristupačnost

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage dijela UPU 2-Njivice (NA1)-dio obuhvata budućeg urbanističkog plana UPU 20-Njivice-naselje (dio NA1, LO3-1)

 

Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Upravni odjel Općine Omišalj objavljuje

 

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU STAVLJANJA IZVAN SNAGE DIJELA UPU 2-NJIVICE (NA1) – DIO OBUHVATA BUDUĆEG URBANISTIČKOG PLANA UPU 20 – NJIVICE – NASELJE (DIO NA1, LO3-1)

 

 

1.      Javna rasprava o Prijedlogu stavljanja izvan snage dijela UPU 2 – Njivice (NA1)-dio obuhvata budućeg Urbanističkog plana UPU 20-Njivice-naselje (DIO NA1, LO3-1), (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana), provest će se od 20. do 28. srpnja 2021. godine.

2.      Javni uvid u Prijedlog Plana bit će moguć u vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana u vremenu  od 09,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Omišalj, Prikešte 13, Omišalj, uz prethodnu najavu na telefon 051/661-970 te uz poštivanje uputa Stožera civilne zaštite, kao i na mrežnim stranicama Općine Omišalj www.omisalj.hr

3.      Javno izlaganje održat će se 22. srpnja 2021. godine u 14,00 sati putem lifestream servisa sukladno naputku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA:350-01/20-01/116, URBROJ:531-06-01-20-03 od 20. ožujka 2020. godine, a vezano za situaciju uz COVID 19. Livestream servisu moguće je pristupiti koristeći link koji će se objaviti na službenim stranicama Općine Omišalj www.omisalj.hr

4.      Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana dostavljaju se zaključno do 28. srpnja 2021.godine na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj ili na e-mail adresu: opcina@omisalj.hr na način da se u naslovu e-mail poruke navede „Javna rasprava“ .

5.      Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

KLASA: 350-01/21-01/10

URBROJ: 2142-06-21-01-8

U Omišlju, 16. srpnja 2021.g.

 

OPĆINA OMIŠALJ

Upravni odjel

 

Prijedlog stavljanja izvan snage dijela UPU 2 - Njivice (NA1-dio obuhvata budućeg urbanističkog plana UPU 20 - Njivice - naselje (dio NA1, LO3-1) možete pogledati ovdje 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije