Aktiviraj pristupačnost

Program društveno poticane stanogradnje (POS)

Temeljem prijedloga Povjerenstva Općinska načelnica Općine Omišalj utvrdila je Konačnu listu prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje na području općine Omišalj.

 

Konačna lista objavljena je u privitku dana 11. kolovoza 2021.

 

Daljnja procedura je:

- sklapanje predugovora o međusobni pravima i obvezama između APN-a i Općine Omišalj,

- sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva zemljišta u korist APN-a,

- APN provodi postupak izrade dokumentacije i provodi nabavu za odabir projektanta, izvođača i nadzora (uz sudjelovanje predstavnika Općine Omišalj).

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije