Aktiviraj pristupačnost

Obavijest o objavljenom Javnom pozivu za dostavu ponuda izgradnju i opremanje dječjeg igrališta Stran u Omišlju

Temeljem članka 12. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 8. stavak 1. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/17) i Odluke Općinske načelnice donesene dana 20.08.2021. godine, Općina Omišalj raspisuje
 
 
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA IZGRADNJU I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA STRAN U OMIŠLJU
 
 
Predmet nabave ovog Javnog poziva je izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Stran na dijelu k.č.br. 70/1, k.o. Omišalj – Njivice u naselju Omišalj. Tehničke specifikacije predmeta nabave definirane su Glavnim projektom broj PR-3-20-047, izrađenim od strane društva DINOCOP CONSULTA d.o.o., Pušća 103, Omišalj, OIB 77654573423 te projektnim Troškovnikom.
 
Općina Omišalj ovim putem poziva sve zainteresirane ponuđače da svoje ponude dostave putem sustava AGRONET, odnosno Portala ponuda Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na navedenome Portalu je također dostupan cjelokupan tekst Javnog poziva te sva prateća dokumentaciju potrebna za kreiranje ponude.
 
Portalu ponuda možete pristupiti putem linka:
https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx.
 
Za sve daljnje informacije obratite se na tel. broj 051/661-970 ili e-mail opcina@omisalj.hr. 
 
 

OPĆINA OMIŠALJ 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije