Ispravak Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o. koja je objavljena u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« broj 4. od 16. veljače 2012. godine te se daje

ISPRAVAK
Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana
Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.

U Odluci o predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o. u točki I. umjesto riječi: »kao predstavnika Općine Omišalj« trebaju stajati riječi: »kao zajednički kandidat Općine Omišalj i Grada Krka«.

Klasa: 021-05/12-01/1

Ur. broj: 2142-06-12-01-5

Omišalj, 5. ožujka 2012.

UPRAVNI ODJEL

Pročelnica
Maja Mahulja, v.r.


grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije