Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja- Voz-Peškera

Temeljem članka 93. i 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i zaključka Općinskog načelnika Općine Omišalj od 6. veljače 2012. godine, provest će se

PONOVNA
JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 4
- Voz-Peškera

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 4 - Voz-Peškera provest će se u periodu od 15. veljače do 23. veljače 2012. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti uvid u izloženi prijedlog Plana u vijećnici Općine Omišalj u uredovne dane u vremenu od 9,00 do 16,00 sati, osim srijede kada se uvid može izvršiti od 9,00 do 18,00 sati.

Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedaba koja će biti dostupna tijekom javne rasprave te izjaviti u zapisnik o javnom izlaganju.

Pisana očitovanja kao i pisani prijedlozi i primjedbe dostavljaju se Općini Omišalj za vrijeme trajanja javne rasprave, na adresu Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, sa imenom, prezimenom i adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

NAČELNIK OPĆINE OMIŠALJ

Tomo Sparožić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije