Aktiviraj pristupačnost

Prijedlog Vanjskog plana civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj  82/15, 118/18, 31/20, 20/21), Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21) te Odluke o izradi vanjskog plana civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za: područje postrojenja Terminal za ukapljeni prirodni plin operatera LNG Hrvatska d.o.o., a koju je donijelo Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Župan Primorsko-goranske županije u obvezi je donijeti prethodno navedeni Vanjski plan.
 
Člankom 36. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21) propisano je da je Županija dužna obavijestiti stanovništvo koje u slučaju nesreće može biti ugroženo, o aktivnostima na izradi Vanjskog plana, mogućim rizicima i opasnostima, posljedicama velike nesreće koja uključuje opasne tvari te zaštiti u slučaju stvarne nesreće, ali i omogućiti javnosti uvid i sudjelovanje tijekom cijelog procesa izrade i donošenja Vanjskog plana.
 
Ovim putem poziva se zainteresirana i stručna javnost da se uključi u davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Vanjskog plana civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za: područje postrojenja Terminal za ukapljeni prirodni plin operatera LNG Hrvatska d.o.o.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Vanjskog plana mogu se dostaviti od 11. listopada do 13. studenog 2021. godine na e-mail: damir.malenica@pgz.hr

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije