Aktiviraj pristupačnost

Novosti

Plan postupanja u slučaju izvanrednog događaja s klorom, DINA-Petrokemija d.d. Omišalj

24. 10. 2014.

Upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova

05. 05. 2014.

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/13), Izborno povjerenstvo Općine Omišalj donosi   UPUTE   O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA U ...

Javna rasprava - studija utjecaja na okoliš – LNG terminal

16. 01. 2014. - 14. 02. 2014.

JAVNA RASPRAVA Studija o utjecaju na okoliš zahvata – Uvozni terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krk.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije