Aktiviraj pristupačnost

Obavijest o objavljenom Javnom pozivu za dostavu ponuda za usluge izrade izvedbenog projekta rekonstrukcije parkirališta u ulici Pod Orišina

                                     

                  REPUBLIKA HRVATSKA
        PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                     OPĆINA OMIŠALJ
                       UPRAVNI ODJEL
 
Sukladno člancima 7. i 11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/21), Općina Omišalj raspisuje
 
 
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za postupak jednostavne nabave
 
 
- Naziv predmeta nabave: Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije parkirališta u ulici Pod Orišina,
- Evidencijski broj nabave: 57/21,
- Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kuna (bez PDV-a).
 
Rok za dostavu ponuda za predmetni Javni poziv je 24.11.2021. godine do 10,00 sati.
 
Cjelokupni tekst Poziva te prateći prilozi potrebni za formiranje ponude dostupni su ovdje.
 
U Omišlju 17.11.2021. godine.
 
OPĆINA OMIŠALJ
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije