Aktiviraj pristupačnost

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata za postavu pokretne naprave – štanda u ulici Pušća u Omišlju (mikrolokacija – ispred Društvenog doma Omišalj, Pušća 121).
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije