Aktiviraj pristupačnost

Obavijest o objavljenom Javnom pozivu za dostavu ponuda za nabavu tablet uređaja za potrebe održavanja sjednica Općinskog vijeća Općine Omišalj

                            

            REPUBLIKA HRVATSKA
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA OMIŠALJ
                 UPRAVNI ODJEL
 
Sukladno člancima 7. i 11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/21), Općina Omišalj raspisuje
 
 
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za postupak jednostavne nabave
 
 
- Naziv predmeta nabave: Nabava tablet uređaja za potrebe održavanja sjednica Općinskog vijeća Općine Omišalj.
- Evidencijski broj nabave: 59/21,
- Procijenjena vrijednost nabave: 22.000,00 kuna (bez PDV-a).
 
Rok za dostavu ponuda za predmetni Javni poziv je 03.12.2021. godine do 10:00 sati.
 
Cjelokupni tekst Poziva te prateći prilozi potrebni za formiranje ponude dostupni su na poveznici ovdje.
 
U Omišlju 25.11.2021. godine
 
 
OPĆINA OMIŠALJ
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije