Plan nabave Općine Omišalj za 2012. godinu

1052 />
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
NAČELNIK


KLASA:023-01/12-01/3
URBROJ:2142-06-12-01-1
Omišalj, 19. prosinca 2011. godine

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 110/07 i 125/08) i članka 46. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/09), Općinski načelnik Općine Omišalj donio je 19. prosinca 2011. godine, sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Plan nabave Općine Omišalj za 2012. godinu.
2. Tablični prikaz Plana nabave iz točke 1. ovoga zaključka čini njegov sastavni dio.

Načelnik
Tomo Sparožić, v.r.
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije