Aktiviraj pristupačnost

Obavijest o objavljenom Javnom pozivu za izvođenje radova demontaže, montaže i popravaka dekoracije u 2022. godini

                       

     REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA OMIŠALJ

         UPRAVNI ODJEL

 

Sukladno člancima 7. i 11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/21), Općina Omišalj raspisuje

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

za postupak jednostavne nabave

 

 

- Naziv predmeta nabave: Izvođenje radova demontaže, montaže i popravaka dekoracije u 2022. godini,

- Evidencijski broj nabave: 67/21,

- Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kuna (bez PDV-a).

 

Rok za dostavu ponuda za predmetni Javni poziv je 7.1.2022. godine do 10:00 sati.

 

Cjelokupni tekst Poziva te prateći prilozi potrebni za formiranje ponude dostupni su na poveznici ovdje.

 

 

U Omišlju 29.12.2021. godine.

 

OPĆINA OMIŠALJ

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije