Aktiviraj pristupačnost

Obavijest o objavljenom Javnom pozivu za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2022. godinu

Općina Omišalj objavila je Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2022. godinu.

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata u području: odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva i razvoja i demokratizacije društva koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Omišalj u 2022. godini.

 

Rok za prijavu je 28.1.2022.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije