Aktiviraj pristupačnost

Obavijest o objavljenom Javnom pozivu za pružanje usluga veterinarsko - higijeničarskog servisa u 2022. godini

                          

           REPUBLIKA HRVATSKA

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA OMIŠALJ

               UPRAVNI ODJEL

 

Sukladno člancima 7. i 11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/21), Općina Omišalj raspisuje

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

za postupak jednostavne nabave

 

 

- Naziv predmeta nabave: Usluge veterinarsko - higijeničarskog servisa u 2022. godini,

- Evidencijski broj nabave: 5/22,

- Procijenjena vrijednost nabave: 70.000,00 kuna (bez PDV-a).

 

Rok za dostavu ponuda za predmetni Javni poziv je 24.1.2022. godine do 09:00 sati.

 

Cjelokupni tekst Poziva te prateći prilozi potrebni za formiranje ponude dostupni su na poveznici ovdje.

 

U Omišlju 24.1.2022. godine.

 

OPĆINA OMIŠALJ

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije