Poništenje natječaja za davanje u zakup javnih površina

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup zemljišta za zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/10 i 15/11) i zaključka Općinskog načelnika od 09. siječnja 2012. godine, Općina Omišalj objavljuje

Poništenje natječaja
za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj


1. Poništava se Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj uz državnu cestu D102 na potezu od raskrižja za Zračnu luku Rijeka do glavnog ulaza u naselje Omišalj, i to dijela z.č.1259/1, 1379/25 i 1379/26, za postavu reklamnih panoa, a koji je objavljen na internetskim stranicama i oglasnim pločama Općine Omišalj 24. veljače 2011.g. s ispravkama od 25. veljače 2011.g., i o kojem je objavljena obavijest u Novom listu 24. veljače 2011.g.

2. Poništava se dio Natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, i to u točki 1. Naselje Omišalj podtočki 1.3. Zemljište uz DC 102 od raskrižja za Zračnu luku Rijeka do glavnog ulaza u naselje Omišalj, i to dio z.č. 1379/25, za postavu reklamnog panoa, objavljen na internetskim stranicama i oglasnim pločama Općine Omišalj dana 21. lipnja 2011. godine i o kojem je objavljena obavijest u Novom listu 21. lipnja 2011.g.

Općina Omišalj

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije