Obavijesti

Obavijest - tretman protiv komaraca

Obavijest - tretman protiv komaraca

12. 07. 2019.

Dana 16.7.2019., tokom večernjih sati (iza 22 sata), na području općine Omišalj obavljat će se radovi adulticidnog tretmana protiv komaraca hladnim zamagljivanjem.   Skreće se pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini te da tokom zamagljivanja ... više

Poziv na uključivanje u 7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima

Poziv na uključivanje u 7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima

12. 07. 2019.

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade u razdoblju od 2019.-2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima.   Dijalog EU-a s mladima uspostavljen je kao jedan od ... više

E-računi

E-računi

09. 07. 2019.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 94/18) te Direktivi Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 1. srpnja 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa (e-računa) prema obveznicima javne nabave.   Općina ... više

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU - SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU - SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

09. 07. 2019.

više

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”

03. 07. 2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”, Referentna oznaka: KK.03.2.2.06, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima.    Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju ... više

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije