Obavijesti

Sufinanciranje voćnih sadnica i loznih cijepova u 2020. godini

Sufinanciranje voćnih sadnica i loznih cijepova u 2020. godini

03. 03. 2020.

Općina Omišalj sufinancirat će nabavu sadnog materijala u suradnji sa rasadnikom "P & B HORTIKULTURA MALINSKA" iz Svetog Vida, Miholjice 302.  Rasadnik odobrava 16 % popusta na maloprodajnu cijenu voćnih sadnica i loznih cijepova. Općina Omišalj sufinancira 50% ... više

Obavijest o objavljenom Javnom natječaju za davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

Obavijest o objavljenom Javnom natječaju za davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

18. 02. 2020.

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata objavljen je ovdje. više

Obavijest o objavi Prijedloga liste prvenstva

Obavijest o objavi Prijedloga liste prvenstva

07. 02. 2020.

Dana 7. veljače 2020. godine ovdje je objavljen Prijedlog liste prvenstva za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Omišalj na korištenje udrugama. Rok za prigovore je 8 dana od objave Prijedloga. više

Javni poziv poslodavcima za dodjelu potpora za nova zapošljavanja Općine Omišalj za 2020. godinu

Javni poziv poslodavcima za dodjelu potpora za nova zapošljavanja Općine Omišalj za 2020. godinu

07. 02. 2020.

više

Obavijest o novoj adresi uprave KD Pesja d.o.o.

Obavijest o novoj adresi uprave KD Pesja d.o.o.

07. 02. 2020.

više

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije