Obavijesti

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

08. 01. 2018.

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12 ... više

OBAVIJEST - Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2018. godinu

OBAVIJEST - Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2018. godinu

15. 12. 2017.

Općina Omišalj dana 15.12. objavila je Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2018. godinu ovdje. više

Projekcija filma

Projekcija filma

09. 12. 2017.

Za razliku od većine drugih problema, klimatske promjene su takve prirode da ili moraju biti riješene brzo ili ih se ne mora ni rješavati. Kad se prekorače određeni limiti zatopljenja, priroda djeluje na način da njenu snagu ljudi više ne mogu zaustaviti. ... više

Obavijest - Eko sajam

Obavijest - Eko sajam

09. 12. 2017.

Do sada su uspješno održana 3 sajma. Sajam će se održavati jednom mjesečno.  Proizvođači koji djeluju na sajmu posjeduju svu potrebnu dokumentaciju i certifikat o ekološkoj proizvodnji.  Izlagači su iz cijele Hrvatske, od Istre do Slavonije.  Do sada su se svojim ... više

Godišnji plan javnih poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2018. godinu

Godišnji plan javnih poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2018. godinu

07. 12. 2017.

više

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije