Obavijesti

Prijava kvarova javne rasvjete

Prijava kvarova javne rasvjete

25. 08. 2018.

Zbog unapređenja sustava i usklađenja sa ISO standardima sve prijave kvarova javne rasvjete Ponikve eko otok Krk zaprimat će preko dispečarskog centra.    Molimo stanovnike općine Omišalj da sve prijave kvarova javne rasvjete prijavljuju na: - telefon: +385(0)51 654-600 ... više

Obavijest o provođenju mjera adulticidne dezinsekcije komaraca

Obavijest o provođenju mjera adulticidne dezinsekcije komaraca

23. 08. 2018.

Dana 24.8.2018. godine na području općine Omišalj provodit će se mjera adulticidne dezinsekcije komaraca ULV metodom.    Provodit će se u periodu od 22 sata do ranih jutarnjih sati i to od rubnih dijelova naselja ka centru.    Građanima se skreće pozornost na ... više

Obavijest o Javnom natječaju za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

Obavijest o Javnom natječaju za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

27. 07. 2018.

Javni natječaj dostupan je ovdje. više

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Radovi na proširenju groblja u Omišlju - 1. etapa

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Radovi na proširenju groblja u Omišlju - 1. etapa

18. 07. 2018.

Na temelju članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje ZJN 2016.) javni naručitelj Općina Omišalj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova na proširenju groblja u Omišlju – 1. etapa, stavlja na ... više

Javni oglas o otvaranju dijela zemljišne knjige

Javni oglas o otvaranju dijela zemljišne knjige

17. 07. 2018.

U privitku je Javni oglas o otvaranju dijela zemljišne knjige k.o. Omišalj-Njivice zona I. dio. više

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije