Obavijesti

ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA

ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA

04. 09. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA OMIŠALJ UPRAVNI ODJEL   KLASA: 112-01/15-01/4 URBROJ: 2142-06-15-01-7 Omišalj, 04. rujna 2015. godine   Na ... više

DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN" - NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN" - NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

02. 09. 2015.

više

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME - Viši referent za društvene djelatnosti I PODACI VEZANI UZ NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME - Viši referent za društvene djelatnosti I PODACI VEZANI UZ NATJEČAJ

19. 08. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA OMIŠALJ UPRAVNI ODJEL   KLASA:112-01/15-01/6 URBROJ:2142-06-15-01-1 Omišalj, 19. kolovoza 2015. ... više

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - Viši stručni suradnik 2 za proračun i financije i PODACI VEZANI UZ OGLAS

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - Viši stručni suradnik 2 za proračun i financije i PODACI VEZANI UZ OGLAS

17. 08. 2015.

  REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA OMIŠALJ UPRAVNI ODJEL ... više

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Omišalj i njihove zamjenike

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Omišalj i njihove zamjenike

17. 08. 2015.

Na temelju članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/14) i zaključka Općinskog vijeća Općine Omišalj od 09. srpnja 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Omišalj ... više

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije