Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

17. 07. 2015.

KLASA:­­­­­­ 363-01/15-01/113                               URBROJ: 2142-06-15-01-2 U Omišlju, 15. srpanj ... više

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

08. 07. 2015.

Obavještavamo zainteresirane kandidate da će se prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provesti sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u Općinu Omišalj za 2015. godinu, na koji je dobivena ... više

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice

07. 07. 2015.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), a u vezi s člankom 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i zaključka Općinske načelnice Općine Omišalj od ... više

Obavijest za stranke

Obavijest za stranke

01. 07. 2015.

Upravni odjel Općine Omišalj od 1.7. do 1.9. 2015. radi od 7,30 do 15,30 sati. Dnevni odmor je od 11,30 do 12 sati. više

Obavijest - prestanak koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika

Obavijest - prestanak koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika

15. 06. 2015.

OBAVIJEST – prestanak koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika     Dana 07.04.2015. godine, temeljem članka 24. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15) prestala je važiti koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na ... više

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije