Obavijesti

Obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj

Obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj

27. 07. 2015.

OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ     Dana 1.7.2015. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj između Općine Omišalj i tvrtke MLD-USLUGE d.o.o. iz Koprivnice, Ivana ... više

PRODUŽENJE PROVEDBE PONOVNE JAVNE RASPRAVE o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2- Njivice

PRODUŽENJE PROVEDBE PONOVNE JAVNE RASPRAVE o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2- Njivice

23. 07. 2015.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), a u vezi s člankom 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i zaključka Općinske načelnice Općine Omišalj od ... više

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

17. 07. 2015.

KLASA:­­­­­­ 363-01/15-01/113                               URBROJ: 2142-06-15-01-2 U Omišlju, 15. srpanj ... više

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

08. 07. 2015.

Obavještavamo zainteresirane kandidate da će se prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provesti sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u Općinu Omišalj za 2015. godinu, na koji je dobivena ... više

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice

07. 07. 2015.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), a u vezi s člankom 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i zaključka Općinske načelnice Općine Omišalj od ... više

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije