Obavijesti

Obavijest od PP Krk

Obavijest od PP Krk

15. 04. 2015.

 O B A V I J E S T             Dana 22. travnja 2015. godine prijenosni šalter s opremom za obavljanje upravnih poslova u vremenu od 09,00 do 14,00 sati nalaziti će se na području Općine Omišalj, u prostorijama stambenog objekta na ... više

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Omišalj

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Omišalj

31. 03. 2015.

Općina Omišalj objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj na rok od pet godina, u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 31.03.2015.godine, Broj objave: 2015/S 01K-0013671. Rok za dostavu ... više

Natječaj - PESJA NAUTIKA d.o.o.

Natječaj - PESJA NAUTIKA d.o.o.

24. 03. 2015.

Na temelju članka 20. Izjave o osnivanju društva PESJA NAUTIKA d.o.o. Omišalj i Odluke direktora društva PESJA NAUTIKA d.o.o. od 24. ožujka 2015. godine, direktor društva PESJA NAUTIKA d.o.o. raspisuje   NATJEČAJ   za prijam u radni odnos radnika na ... više

JAVNI NATJEČAJ  ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU  KVARNERSKI OTOCI

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU KVARNERSKI OTOCI

12. 03. 2015.

 Temeljem članka 34. Statuta Lokalne akcijske grupe  „Kvarnerski otoci“ (u daljnjem tekstu LAG) i Odluke Upravnog odbora  LAG-a  od 28. siječnja 2013.g., predsjednik  LAG-a raspisuje   JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU ... više

OBAVIJEST O PREKIDU NASTAVE U OSNOVNOJ ŠKOLI

OBAVIJEST O PREKIDU NASTAVE U OSNOVNOJ ŠKOLI

05. 03. 2015.

više

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije