Obavijesti

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

28. 12. 2015.

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12 i ... više

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

27. 12. 2015.

više

Provedba programa kreditiranja „Poduzetnik u poljoprivredi 2015“

Provedba programa kreditiranja „Poduzetnik u poljoprivredi 2015“

04. 12. 2015.

više

Javni natječaj za izbor najboljeg ponuditelja kao investitora za provedbu projekta za kamp "Pušća", na lokaciji Pušća bb, Omišalj

Javni natječaj za izbor najboljeg ponuditelja kao investitora za provedbu projekta za kamp "Pušća", na lokaciji Pušća bb, Omišalj

29. 11. 2015.

više

Javni poziv vlasnicima i korisnicima stvari koje se nalaze na prostoru Kampa Pušća

Javni poziv vlasnicima i korisnicima stvari koje se nalaze na prostoru Kampa Pušća

23. 11. 2015.

više

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije