Obavijesti

Ispravak Natječaja za imenovanje direktora Pesja Nutika d.o.o.

Ispravak Natječaja za imenovanje direktora Pesja Nutika d.o.o.

13. 10. 2014.

Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju društva PESJA-NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1 i Odluke Skupštine Pesja nautika d.o.o. od 02. listopada 2014. godine, Skupština Pesja nautika d.o.o. Omišalj, objavljuje sljedeći     ISPRAVAK NATJEČAJA za ... više

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih

13. 10. 2014.

Na temelju članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/14) i zaključka Općinskog vijeća Općine Omišalj od 30. rujna 2014.godine, Općinsko vijeće Općine Omišalj ... više

JAVNI POZIV  Za podnošenje ponuda za izradu logotipa i web stranice  LAG-a ''Kvarnerski otoci''

JAVNI POZIV Za podnošenje ponuda za izradu logotipa i web stranice LAG-a ''Kvarnerski otoci''

10. 10. 2014.

više

Ispravak Natječaja za imenovanje direktora/direktorice Društva Pesja Nautika d.o.o. Omišalj

Ispravak Natječaja za imenovanje direktora/direktorice Društva Pesja Nautika d.o.o. Omišalj

10. 10. 2014.

više

N A T J E Č A J za imenovanje direktora/direktorice Društva Pesja nautika d.o.o. Omišalj

N A T J E Č A J za imenovanje direktora/direktorice Društva Pesja nautika d.o.o. Omišalj

06. 10. 2014.

  Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju društva PESJA-NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1 i Odluke Skupštine Pesja nautika d.o.o. od 02. listopada 2014. godine, Skupština Pesja nautika d.o.o. Omišalj, raspisuje   N A T J E Č A J za imenovanje ... više

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije