Aktiviraj pristupačnost

Obavijesti

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

08. 07. 2015.

Obavještavamo zainteresirane kandidate da će se prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provesti sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u Općinu Omišalj za 2015. godinu, na koji je dobivena ...

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice

07. 07. 2015.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), a u vezi s člankom 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i zaključka Općinske načelnice Općine Omišalj od ...

Obavijest za stranke

01. 07. 2015.

Upravni odjel Općine Omišalj od 1.7. do 1.9. 2015. radi od 7,30 do 15,30 sati. Dnevni odmor je od 11,30 do 12 sati.

Obavijest - prestanak koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika

15. 06. 2015.

OBAVIJEST – prestanak koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika     Dana 07.04.2015. godine, temeljem članka 24. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15) prestala je važiti koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na ...

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

05. 06. 2015.

Klasa:­­­­­­ 363-01/15-01/104                                           Ur.broj: 2142-06-15-01-67 U Omišlju, 01. lipnja ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije