Aktiviraj pristupačnost

Obavijesti

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

28. 12. 2015.

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12 i ...

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

27. 12. 2015.

Provedba programa kreditiranja „Poduzetnik u poljoprivredi 2015“

04. 12. 2015.

Javni natječaj za izbor najboljeg ponuditelja kao investitora za provedbu projekta za kamp "Pušća", na lokaciji Pušća bb, Omišalj

29. 11. 2015.

Javni poziv vlasnicima i korisnicima stvari koje se nalaze na prostoru Kampa Pušća

23. 11. 2015.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije