Odluka o rasporedu radnog vremena Upravnog odjela Općine Omišalj

Na temelju članka 40. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/02) i članka 6. Odluke o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/02), Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici 12. kolovoza 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o rasporedu radnog vremena Upravnog odjela
Općine Omišalj

Članak 1.

Tjedno radno vrijeme Upravnog odjela Općine Omišalj raspoređuje se na pet radnih dana od ponedjeljka do petka od 8,00 do 16,00 sati.

Članak 2.

Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, i to u vremenu od 11,30 do 12,00 sati.

Članak 3.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj utvrđuje se kako slijedi:

- ponedjeljak, srijeda, petak od 8,30 do 11,30 sati,

- utorak i četvrtak od 12,30 do 15,00 sati,

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/22
Ur. broj: 2142-06-05-01-3
Omišalj, 12. kolovoza 2005.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Tomo Sparožić v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije