Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o imenima ulica i trgova na području Općine Omišalj

  Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88) i članka 34. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske ...

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu

Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj ...

Odluka o izradi ciljnih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3-Pesja u Omišlju

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine ...

Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48. ...

Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48. ...

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu

Temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj ...

Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), ...

< 1 ... 9 10 11 ... 59 >
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije