Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09 i 7/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj ...

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 proč. tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 7/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 34. Statuta ...

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), ...

PRORAČUN OPĆINE OMIŠALJ ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GOD.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) ...

Natječaj za javno prikupljanje ponuda za sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju projekata ugradnje sustava za korištenje ukapljenog naftnog plina ili ukapljenog naftnog plina i sunčevih toplinskih kolektora u kuća

Materijali za preuzimanje:

Odluka o komunalnom redu s izmjenama i dopunama Odluke

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene ...

Javni poziv za iskaz interesa za najam poslovnoga prostora u Servisno–uslužnoj zoni Pušća u Omišlju

JAVNI POZIV za iskaz interesa za najam poslovnoga prostora u Servisno–uslužnoj zoni Pušća u Omišlju I. Sa svrhom ispitivanja zainteresiranosti poduzetnika i poduzetničkoga ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije