Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o komunalnom redu s izmjenama i dopunama Odluke

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene ...

Javni poziv za iskaz interesa za najam poslovnoga prostora u Servisno–uslužnoj zoni Pušća u Omišlju

JAVNI POZIV za iskaz interesa za najam poslovnoga prostora u Servisno–uslužnoj zoni Pušća u Omišlju I. Sa svrhom ispitivanja zainteresiranosti poduzetnika i poduzetničkoga ...

CJENIK GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Na temelju članka 8. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 42/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj ...

Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98,137/99-USRH, 22/00-USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09 i ...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području Općine Omišalj

Na temelju članka 5. stavka 7.i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« broj 16/ 07 i 124/10) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine ...

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Omišalj

Na temelju članka 29. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 46. Statuta (»Službene novine ...

Odluka o dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Na temelju čl. 209. st. 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije