Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o izmjeni Odluke o groblju

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 (proč.tekst), 82/ 04, ...

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora s izmjenama i dopunama Odluke

   

Ispravak Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o. koja je objavljena u ...

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja- Voz-Peškera

Temeljem članka 93. i 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i zaključka Općinskog načelnika Općine Omišalj od 6. veljače ...

Odluka o pristupanju ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i ...

Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.

Na temelju članka 7. stavka 3. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Općina Omišalj ima dionice ili ...

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije