Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o izmjeni Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izkjeru na području općine Omišalj

Na temelju članka 5. stavka 7. i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« broj 16/ 07 i 124/10) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine ...

Odluka o provedbi javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Općina Omišalj ima dionice ili udjele u vlasništvu

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske ...

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Omišalj, 7. travnja 2011.godine Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine ('Narodne novine' broj 32/11), a u skladu s člankom 20. stavkom 1. točkom ...

Odluka o imenovanju popisivača za Provedbu popisa stanovništva

Kliknite na hipervezu ispod kako biste preuzeli tekst odluke i popis popisivača za Krk:

Odluka o imenovanju kontrolora na popisu stanovništva

Kliknite na hipervezu ispod kako biste preuzeli tekst odluke:

Odluka o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola, studenata i njihovih nastavnika

Na temelju članka 15. i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 13. kolovoza ...

Odluka o javnim priznanjima Općine Omišalj

ODLUKA o javnim priznanjima Općine Omišalj ('Službene novine' Primorsko-goranske županije broj 12/06, 2/09 i 33/09), - proćišćen tekst- I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije