Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o javnim priznanjima Općine Omišalj

ODLUKA o javnim priznanjima Općine Omišalj ('Službene novine' Primorsko-goranske županije broj 12/06, 2/09 i 33/09), - proćišćen tekst- I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom ...

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju i javna priznanja

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju i javna priznanja (link na Službene novine PGŽ)  

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju i javna priznanja

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju i javna priznanja (link na Službene novine PGŽ)  

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (link na Službene novine PGŽ)

Odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj, za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Omišlju

Odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj, za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje Dječjeg vrtića u ...

Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine   Odluka Dopuna Odluke 2012. Izmjene i dopune Odluke 2013.  

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj (link na Službene novine PGŽ)

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije