Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o osnivanju TD PONIKVE USLUGA d.o.o.

Odluka o osnivanju TD PONIKVE USLUGA d.o.o. (link na Službene novine PGŽ)

Odluka o osnivanju TD PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

Odluka o osnivanju TD PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. (link na Službene novine PGŽ)

Odluka o imenovanju likvidatora Ustanove "Centar za kulturu Općine Omišalj"

Odluka o imenovanju likvidatora Ustanove "Centar za kulturu Općine Omišalj" (link na Službene novine PGŽ)

Odluka o prestanku Ustanove "Centar za kulturu Općine Omišalj"

Odluka o prestanku Ustanove "Centar za kulturu Općine Omišalj" (link na Službene novine PGŽ)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu (link na službene novine PGŽ)

Javna rasprava o prijedlozima Urbanističkog plana uređenja 1 - Omišalj, Urbanističkog plana uređenja 9 - Sportsko područje Omišalj, Detaljnog plana uređenja - Groblje

Javna rasprava o prijedlozima Urbanističkog plana uređenja 1 - Omišalj, Urbanističkog plana uređenja 9 - Sportsko područje Omišalj, Detaljnog plana uređenja - Groblje (link na ...

Odluka o imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Omišalj

www.sn.pgz.hr/default.asp 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije