Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (pročišćeni tekst)

www.sn.pgz.hr/default.asp 

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice (pročišćeni tekst)

www.sn.pgz.hr/default.asp 

Plan razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje 2015.-2017.god

Odluka o komunalnom doprinosu s izmjenama i dopunama Odluke

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-proč.tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 38. Statuta ...

Odluka o javnim priznanjima

Na temelju članka 14. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 24. veljače ...

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj

Na  temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 38. Statuta Općine Omišalj ...

Srednjeročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama ("Narodne novine " broj 143/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije