Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2014. godinu

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama ("Narodne novine " broj 143/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ...

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj za 2014. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka . Statuta Općine Omišalj ...

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12), članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne ...

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu

Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014. godinu

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 33/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije