Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Program utroška dijela boravišne pristojbe za 2014. godinu

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju PESJA NAUTIKA d.o.o.

Na temelju članka 387. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 153/11-proč.tekst, ...

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Omišalj

www.sn.pgz.hr/default.asp  www.sn.pgz.hr/default.asp

Odluka o visini novčanih iznosa javnih priznanja Općine Omišalj

Na temelju članka 23. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj ...

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene ...

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 1 - Groblje

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije