Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Omišalj

www.sn.pgz.hr/default.asp  www.sn.pgz.hr/default.asp

Odluka o visini novčanih iznosa javnih priznanja Općine Omišalj

Na temelju članka 23. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj ...

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene ...

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 1 - Groblje

Odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak - za kapitalni projekt

www.sn.pgz.hr/default.asp  www.sn.pgz.hr/default.asp

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13)) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine ...

Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo - Anton Grego

Na temelju članka 21. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/06, 2/09, 33/09 i 6/10), članka 12. i članka 38. ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije