Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak - za kapitalni projekt

www.sn.pgz.hr/default.asp  www.sn.pgz.hr/default.asp

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13)) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine ...

Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo - Anton Grego

Na temelju članka 21. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/06, 2/09, 33/09 i 6/10), članka 12. i članka 38. ...

Odluka o dodjeli godišnje nagrade - Lovačko društvo "Šljuka 1924"

Na temelju članka 21. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/06, 2/09, 33/09 i 6/10), članka 12. i članka 38. ...

Odluka o dodjeli godišnje nagrade - Marijan Cindrić

Na temelju članka 21. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/06, 2/09, 33/09 i 6/10), članka 12. i članka 38. ...

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Na temelju Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. - 2015. („Narodne novine“ broj 88/11) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine ...

Odluka o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća CORO

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 29. ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije