Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Na temelju Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. - 2015. („Narodne novine“ broj 88/11) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine ...

Odluka o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća CORO

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 29. ...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU 2 - Njivice

www.sn.pgz.hr/default.asp 

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Omišalj

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske ...

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu

www.sn.pgz.hr/default.asp 

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 5 - Kamp Pušća

www.sn.pgz.hr/default.asp 

Odluka o zakupu poslovnog prostora s dopunom Odluke

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije