Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2015.g.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu

www.sn.pgz.hr/default.asp 

Plan razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje 2015.-2017.

Program utroška dijela boravišne pristojbe za 2015.g.

Na temelju članka 20.stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi  („Narodne novine“ broj 152/08, 59/09, 158/13 i 30/14) i članka 38. Statuta Općine Omišalj ...

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj  69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) i članka ...

Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2015. godinu

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama ("Narodne novine " broj 143/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ...

Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije