Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o davanju na povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Omišalj

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i ...

Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97 i 174/04) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene ...

Odluka o naknadi za razvoj

www.sn.pgz.hr/default.asp  www.sn.pgz.hr/default.asp

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 9 - Sportsko područje Omišalj

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije s izmjenama i dopunama Odluke

www.sn.pgz.hr/default.asp  www.sn.pgz.hr/default.asp www.sn.pgz.hr/default.asp

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2015.g.

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2015. godinu

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije