Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

17. sjednica Općinskog vijeća - 27. ožujka 2015.g.

16. sjednica Općinskog vijeća - 26. veljače 2015.g.

Statut Općine Omišalj

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Omišalj

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- ...

4. sjednica Općinskog vijeća - dokumenti

Materijali za preuzimanje

5. sjednica Općinskog vijeća - dokumenti

Materijal za preuzimanje

< 1 ... 5 6 7 ... 59 >
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije