Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

26. sjednica Općinskog vijeća - 7. travnja 2016. godine

25. sjednica Općinskog vijeća - 25. veljače 2016. godine

24. sjednica Općinskog vijeća - 17. prosinca 2015.g.

Objavljivanje podataka o donacijama tijekom godine - Kandidacijska lista grupe birača, Nositelj Tomo Sparožić

Sukladno članku 26. stavku 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 i 2/14), a koji propisuje da članovi ...

Financijski izvještaj za 2018. članice Općinskog vijeća izabrane s liste grupe birača - Kristina Badurina Virag

U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14, 96/16 i 70/17, dalje: Zakon o financiranju), obvezu ...

Statut Općine Omišalj

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije