Dokumenti Općinskog vijeća

Pronađi
Datum od do
 

Odluka o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta s izmjenama i dopunama Odluke

Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj za 2013. godinu

Na temelju članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 20. prosinca 2012. godine, ...

II. Izmjena Plana razvojnih programa za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. god.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj ...

II. Izmjene i dopune PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj ...

Odluka o imenima ulica i trgova na području Općine Omišalj

  Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88) i članka 34. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske ...

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu

Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj ...

Odluka o izradi ciljnih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3-Pesja u Omišlju

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine ...

< 1 ... 8 9 10 ... 58 >
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije