Aktiviraj pristupačnost

Dokumenti načelnice

 

Plan prijma u službu u Općinu Omišalj za 2016. godinu s izmjenama

Odluka o novčanoj pomoći po rođenju djeteta sa izmjenom i dopunom Odluke i obrascem zahtjeva

Na temelju članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, 04. siječnja 2016. ...

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja 2015.g. do 30. lipnja 2015.g

Akcijski plan za 2015. - 2016. uz strategiju suzbijanja korupcije za 2015.-2016.

Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj - prosinac 2014. godine

Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine ...

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj 3/15), Općina Omišalj objavljuje Godišnji ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije