Aktiviraj pristupačnost

21. Festival pučkog teatra Omišalj-Čavle

  • Lokacija: Omišalj, Prikešte
  • Početak: 21:00
  • Organizator: Općine Omišalj i Čavle i TZ Općine Omišalj i Čavle
  • Pokrovitelj: Ministarstvo kulture i Primorsko-goranska županija
PROGRAM u izradi.
 
VAŽNE NAPOMENE:
- u slučaju lošeg vremena predstave se igraju u društvenom domu u Omišlju.
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije